Zpřístupňování děl nedostupných na trhu (DNNT)

Národní digitální knihovna – DNNT

Obsah

Národní digitální knihovna ve svém segmentu Díla nedostupná na trhu nabízí plné texty dokumentů (knihy, časopisů, novin atd.) vydaných na území České republiky, a to knižních vydání až do roku 2003 včetně a periodik vydaných alespoň před 10 lety, aktuálně tedy vydání do roku 2013 včetně. Jedná se o dokumenty, které jsou chráněny autorským právem (tj. neuplynulo 70 let od smrti autora) a které nejsou dostupné na trhu, a to včetně dalších vydání, případně i upravených nebo elektronických, ale které byly zařazeny do Seznamu děl nedostupných na trhu dostupného zde. Kromě toho jsou z rozhraní NDK přístupné plné texty dokumentů, které jsou z hlediska autorského práva tzv. volné (autorskoprávně již nechráněné). Služba je poskytována na základě licenční smlouvy Národní knihovny ČR s kolektivními správci autorských práv DILIA a OOA-S. První smlouva byla uzavřena na období let 2019-2023. V současné době je v platnosti nová smlouva na období 2024 až 2026. Zde je seznam zapojených knihoven a institucí, jejichž registrovaní uživatelé mají přístup ke službě NDK-DNNT.

Služby

Možnost čtení plného textu online pro individuální uživatele knihoven prostřednictvím vzdáleného přístupu: U knižních publikací je služba omezena na vydání do roku 2003 včetně. Periodika jsou dostupná vždy s odstupem alespoň 10 let od vydání, aktuálně tedy do roku 2013 včetně. Je zakázáno zhotovení digitální i tiskové kopie. Porušení tohoto zákazu je důvodem k pozastavení poskytování služby až do odvolání a případně i k sankcím za spáchání autorskoprávního deliktu porušením autorského zákona. Podmínkou služby je registrace uživatele v knihovně, která má uzavřenou smlouvu o poskytování služeb NDK-DNNT s Národní knihovnou ČR.

Možnost čtení plného textu dokumentu na terminálu v prostorách knihovny: V knihovně na místě samém jsou oproti vzdálenému přístupu dostupná i knižní vydání z let 1990 až 2002, která nejsou dostupná vzdáleným přístupem. Jedná se o cca 2100 titulů knih. Knihovna musí zabránit zhotovení digitální i tiskové kopie. Porušení tohoto zákazu je důvodem k přerušení služby a případně sankcím za porušení autorského zákona. Podmínkou služby je registrace uživatele v knihovně, která má uzavřenou smlouvu o poskytování služeb NDK-DNNT s Národní knihovnou ČR.

Obě služby jsou uživateli i knihovně poskytovány bezplatně.

Zapojení

Jako první krok je nezbytné, aby knihovna, která má zájem o výše uvedené služby, vyplnila úvodní formulář (více v sekci knihovnám). Vyplněný formulář zasílejte na adresu dnnt-registrace@nkp.cz

Národní knihovna České republiky, 2023