DNNT a NKD loga

Zde najdete plné texty zdigitalizovaných volných děl
a děl nedostupných na trhu

Chcete se o DNNT dozvědět víc?

Seznam děl nedostupných na trhu

Seznam děl nedostupných na trhu obsahuje seznam monografií a periodik vydaných na území ČR a nedostupných na knižním trhu s výjimkou antikvariátů.

Informace
pro čtenáře

Základní informace pro čtenáře týkající se přístupů k plným textům děl nedostupných na trhu, a to prostřednictvím vzdáleného přístupu nebo v prostorách knihovny.

Informace
pro knihovny

Službu zpřístupnění děl nedostupných na trhu Národní knihovna ČR poskytne prostřednictvím knihovny, která bude muset splnit několik podmínek.

Informace pro autory
a nakladatele

DNNT přináší výhody autorům a jiným nositelům práv. Ti mohou za zpřístupnění získat finanční odměnu nebo zpřístupnění zakázat.

loga

© Copyright 2021 Národní knihovna České republiky