Co Seznam děl nedostupných na trhu (SDNNT) obsahuje a kde ho najít?

Seznam obsahuje monografie, které byly vydány do roku 2003 a seriály s vydáním do roku 2013. Data vydání jsou dána autorským zákonem u periodik alespoň deset let od vydání, u monografií alespoň dvacet let od vydání.

Seznam děl nedostupných na trhu (zkráceně SDNNT) obsahuje seznam monografií a periodik vydaných na území ČR a nedostupných na knižním trhu s výjimkou antikvariátů. Počet děl v seznamu se může snižovat (ze seznamu jsou odebírána díla volná a díla, která vyšla v novějším vydání nebo jejichž vyřazení vyžádal nositel práv) i zvyšovat (do seznamu jsou jedenkrát za půl roku přidávány další tituly, které byly knihovnami navrženy na zařazení a prošly půlročním vystavením v Návrhu na zařazení do SDNNT). Zařazení díla do SDNNT umožňuje veřejně zpřístupňovat jeho digitální kopii. Publikace vydané do roku 2003 je možné zpřístupnit na dálku, pokud nakladatel na základě memoranda uzavřeného s NK ČR nevyužil možnost omezit zpřístupnění publikace ze své produkce pouze na terminál knihovny.

Národní knihovna ČR zpřístupnila novou webovou aplikaci Seznam děl nedostupných na trhu, která umožňuje snadné vyhledávání i komunikaci autorů s knihovnou o postavení svých děl. Aplikace je dostupná na této webové adrese: https://sdnnt.nkp.cz.