Co Seznam děl nedostupných na trhu (SDNNT) obsahuje a kde ho najít?

Seznam k 1. 2. 2022 obsahuje celkem 489 001 monografii s vydáním do roku 2007 a 33 841 titulů seriálů – jejich vydání do roku 2011. Data vydání jsou dána u periodik autorským zákonem (alespoň 10 let od vydání), u monografií jsou dána i rozmezím licenční smlouvy uzavřené mezi NK ČR a DILIA.

Seznam děl nedostupných na trhu (zkráceně SDNNT) obsahuje seznam monografií a periodik vydaných na území ČR a nedostupných na knižním trhu s výjimkou antikvariátů. Počet děl v seznamu se může snižovat (ze seznamu jsou odebírána díla volná a díla, která vyšla v novějším vydání nebo jejichž vyřazení vyžádal nositel práv) i zvyšovat (do seznamu jsou jedenkrát za půl roku přidávány další tituly, které byly knihovnami navrženy na zařazení a prošly půlročním vystavením v Návrhu na zařazení do SDNNT). Zařazení díla do SDNNT umožňuje veřejně zpřístupňovat jeho digitální kopii. Publikace vydané do roku 2000 je možné zpřístupnit na dálku, pokud nakladatel na základě memoranda uzavřeného s NK ČR nevyužil možnost omezit zpřístupnění publikace ze své produkce pouze na terminál knihovny.

V současnosti je SDNNT spravován jako jedna z databází knihovního systému Aleph, z níž je rovněž generována statická tabulka ve formátu CSV. Národní knihovna připravuje novou aplikaci, která umožní snadné vyhledávání i komunikaci autorů s knihovnou o postavení svých děl.

Pokyny pro používání prozatímní databáze Seznam děl nedostupných na trhu

Aplikace: se nachází zde

  1. Pokud budete chtít využít databázi k odesílání návrhů na zařazení či výzev k vyřazení, vyplňte registrační formulář na této adrese – odkaz Registrace – a vyčkejte na zaslání hesla. Bez registrace je možné pouze prohlížení databáze.
  2. Na hlavní obrazovce je v rámečku uveden název databáze Seznam děl nedostupných na trhu; pokud chcete vyhledávat v návrzích či vyřazených dílech, použijte příslušné tlačítko, název v rámečku se změní.
  3. V databázích je možné vyhledávat i prohlížet rejstříky, záznamy je možné označovat a prostřednictvím tlačítek Návrhy na zařazení do seznamu či Výzva k vyřazení ze seznamu realizovat požadované kroky. O odeslání požadavků budete informováni prostřednictvím emailové adresy, kterou jste použili při registraci.
  4. Podrobněji viz nápověda systému

Dotazy odesílejte na adresu dnnt-seznam@nkp.cz

Bude možné zpřístupňovat obsahy digitálních knihoven jiných knihoven?

Ano, v současné době se připravuje technické řešení, které to umožní. Podmínkou (mimo jiné) je, aby knihovna s předstihem 6 měsíců navrhla zařazení svých digitalizovaných děl do Seznamu děl nedostupných na trhu. Takto jsou od 13. 2. 2021 v režimu DNNT dostupné digitální knihovny Moravské zemské knihovny a Knihovny Akademie věd ČR.

Je možné navrhovat díla na zařazení do Seznamu děl nedostupných na trhu?

Návrhy do Seznamu může podávat autor nebo jiný držitel, resp. nositel práv (nakladatel, dědic apod.), dále kolektivní správce a knihovna. Návrhy se podávají prostřednictvím písemného formuláře, a to v elektronické podobě na adresu elektronické pošty dnnt-seznam@nkp.cz, nebo v listinné podobě na adresu:

  • Národní knihovna České republiky
  • Mariánské náměstí 190/5
  • 110 00 Praha 1

Zásilku v obou podobách označte, prosím, „Seznam DNNT – Návrh – JménoNavrhovatele – Knihovna“.