Jak požadovat vyřazení díla ze SDNNT, případně Návrhu na zařazení do SDNNT?

Nedílnou součástí mechanismu rozšířené kolektivní správy obecně – a také konkrétní úpravy užití DNNT – je nárok autora (nositele práv) vyloučit takovéto užití svého díla (tzv. opt-out). Toto své rozhodnutí nemusí nijak zdůvodňovat, jeho základní kvalifikací pro takový krok je, že je nositelem práv k danému dílu. Musí jen Národní knihovnu ČR písemně vyzvat k vyřazení svého díla ze SDNNT, nebo k tomu pověřit kolektivního správce.

Pokud také nakladatel zjistí, že v návrhu na zařazení do SDNNT je uvedeno dílo, které stále má k distribuci na skladě nebo které vydal nebo zpřístupňuje jako e-knihu, sdělí to Národní knihovně ČR.

K oběma sdělením může využít databázi SDNNT, kde se navrhovatel zaregistruje – odkaz Registrace, případně formulář, který je třeba odeslat v elektronické podobě na adresu elektronické pošty dnnt-seznam@nkp.cz, nebo v listinné podobě na adresu:

  • Národní knihovna České republiky
  • Mariánské náměstí 190/5
  • 110 00 Praha 1

Zásilku v obou podobách označte, prosím, „Seznam DNNT – Vyřazení – JménoNavrhovatele – Autor / Nakladatel“.

Formulář lze v souladu s memorandem přijatým Národní knihovnou ČR a Svazem českých knihkupců a nakladatelů použít i pro odeslání požadavku na omezení vzdáleného přístupu ke knižním publikacím nakladatele vydaným v letech 2001-2007. V tom případě se do kolonky Vztah k dílu uvede: Nakladatel vyřazuje dle memoranda.