Jak požadovat vyřazení díla ze SDNNT, případně Návrhu na zařazení do SDNNT?

Nedílnou součástí mechanismu rozšířené kolektivní správy obecně – a také konkrétní úpravy užití DNNT – je nárok autora (nositele práv) vyloučit takovéto užití svého díla (tzv. opt-out). Toto své rozhodnutí nemusí nijak zdůvodňovat, jeho základní kvalifikací pro takový krok je, že je nositelem práv k danému dílu. Musí jen Národní knihovnu ČR písemně vyzvat k vyřazení svého díla ze SDNNT, nebo k tomu pověřit kolektivního správce.

Pokud také nakladatel zjistí, že v návrhu na zařazení do SDNNT je uvedeno dílo, které stále má k distribuci na skladě nebo které vydal nebo zpřístupňuje jako e-knihu, sdělí to Národní knihovně ČR.

K oběma sdělením je možné využít novou webovou aplikaci Národní knihovny ČR.

Stejným způsobem lze v souladu s memorandem přijatým Národní knihovnou ČR a Svazem českých knihkupců a nakladatelů použít i pro odeslání požadavku na omezení vzdáleného přístupu ke knižním publikacím. V tom případě se do kolonky Vztah k dílu uvede: Nakladatel vyřazuje dle memoranda.