Jak zjistím, zda je moje dílo zařazeno do Seznamu děl nedostupných na trhu a je zpřístupňováno Národní digitální knihovnou – DNNT?

Národní knihovna ČR na základě ustanovení § 97f autorského zákona vede seznam děl na trhu nedostupných. V praktické rovině jde o zdroj, kde se uvádějí jak návrhy na zařazení díla do Seznamu DNNT, tak – po 6 měsících, během kterých se přes ověřování v příslušných zdrojích nezjistí, že se dílo v obchodních sítích (kromě antikvárního trhu) nabízí – záznamy o dílech, jež získala status díla na trhu nedostupného. Kolektivní správce rovněž uvědomí nositele práv, s nimiž má dohodu o zastupování, že se zavádí tento nový způsob užití. Národní knihovna ČR zajistí zveřejnění informace o tomto programu v médiích.

Označená díla se dají po přihlášení interaktivně prohlížet ve službě NDK dle nové fazety, veřejné, neveřejné a „DNNT“, případně kombinovat s dalšími fazetami.

Národní knihovna ČR zpřístupnila novou webovou aplikaci Seznam děl nedostupných na trhu, která umožňuje snadné vyhledávání i komunikaci autorů s knihovnou o postavení svých děl. Aplikace je dostupná na této webové adrese: https://sdnnt.nkp.cz.