Mohu získat nějakou odměnu za zpřístupnění svých děl v Národní digitální knihovně – DNNT?

Rozšířený způsob zpřístupňování digitalizovaných děl může být přínosem pro obě strany – pro veřejnost i pro autory, resp. jejich dědice.

Za zpřístupňování na základě licence DNNT obdrží nositel práv (autor či jeho dědicové) odměnu. Národní knihovna ČR bude kolektivním správcům předávat údaje o dílech, která budou na základě poskytnutých licencí užita, a ti budou celkovou částku na odměnu, již prostřednictvím Národní knihovny ČR obdrží ze státního rozpočtu, rozúčtovávat jednotlivým nositelům práv, kteří se u nich přihlásí. V rámci mechanismu rozšířené kolektivní správy není rozhodující, zda nositel práv uzavřel s kolektivním správcem – DILIA pro slovesná díla, OOA-S pro díla výtvarná všeho druhu – dohodu o zastoupení. Bude postačovat, pokud se u kolektivního správce jako autor konkrétních děl, případně jako skutečný dědic autorských práv k nim přihlásí.

Jakou částku může autor získat?

Národní knihovna ČR vyplatí kolektivním správcům DILIA a OOA-S každý rok paušální částku včetně DPH, která vyplývá ze schváleného sazebníku odměn. Její rozdělení je závislé na rozúčtovacím řádu kolektivního správce. Níže uvedené částky jsou bez DPH:

20192020202120222023
Roční odměna v Kč10 500 00021 609 05022 927 20225 181 53827 435 873
Z toho podíl DILIA8 505 00017 503 33118 571 03420 397 04522 223 057
Z toho podíl OOA-S1 995 0004 105 7204 356 1684 784 4925 212 816

Kde se mohu o svou odměnu přihlásit?

O způsobu a možnostech získání odměny za užití svých děl získá autor či držitel, resp. nositel autorských práv informace u kolektivních správců DILIA a OOA-S.