Přínos pro čtenáře

Co je Národní digitální knihovna?

Národní digitální knihovna (dále také jen „NDK“) nabízí ve svém segmentu Díla nedostupná na trhu plné texty dokumentů (knih, časopisů, novin atd.) vydaných na území České republiky do roku 2003 včetně (periodika – vydaná alespoň před 10 lety, aktuálně tedy vydání do roku 2013 včetně). Jedná se o dokumenty, které jsou chráněny autorským zákonem (tj. neuplynulo 70 let od smrti autora) a které nejsou dostupné na trhu, a to včetně dalších vydání, případně i upravených nebo elektronických. Kromě toho jsou z rozhraní NDK přístupné plné texty dokumentů, které jsou z hlediska autorského práva volné. Služba NDK-DNNT je poskytována na základě licenčních smluv Národní knihovny ČR s kolektivními správci DILIA a OOA-S.

V režimu služby NDK-DNNT jsou dostupné tyto digitální knihovny:

Jaké služby jsou poskytovány?

Možnost čtení plného textu dokumentu pro individuální uživatele prostřednictvím vzdáleného přístupu: U knižních publikací je omezena na vydání do roku 2003 včetně. Periodika jsou dostupná vždy s odstupem alespoň 10 let od vydání, aktuálně tedy do roku 2013 včetně. Je zakázáno zhotovení digitální i tiskové kopie. Porušení tohoto zákazu je důvodem k pozastavení poskytování služby až do odvolání a případně i k sankcím za spáchání autorskoprávního deliktu porušením autorského zákona. Podmínkou služby je registrace uživatele v knihovně, která má uzavřenu smlouvu o poskytování služeb NDK-DNNT s Národní knihovnou ČR.

Možnost čtení plného textu dokumentu na terminálu v prostorách knihovny: V knihovně na místě samém jsou oproti vzdálenému přístupu dostupná i knižní vydání z let 1990 až 2002, která nejsou dostupná vzdáleným přístupem. Jedná se o cca 2 100 titulů knih. Knihovna musí zabránit zhotovení digitální i tiskové kopie. Porušení tohoto zákazu je důvodem k přerušení služby a případně sankcím za porušení autorského zákona. Služba je určena pouze registrovaným čtenářům. Podmínkou služby je uzavření smlouvy o poskytování služeb NDK-DNNT s Národní knihovnou ČR.

Které knihovny službu zprostředkují?

Seznam knihoven a institucí, které službu svým registrovaným uživatelům zprostředkují, najdete zde. Nejste-li dosud uživatelem takové knihovny, můžete se v ní registrovat. Službu čtení prostřednictvím vzdáleného přístupu i na terminálu v prostorách knihovny smějí používat jen registrovaní čtenáři.

Národní knihovna České republiky, 2023