Etapizace zapojování knihoven do služby NDK-DNNT:

Službu zpřístupnění děl nedostupných na trhu Národní knihovna ČR poskytuje prostřednictvím knihoven, které poskytují veřejné knihovnické a informační služby, tj. jsou evidovány podle knihovního zákona č. 257/2001 Sb. Knihovna, která bude mít zájem svým uživatelům a návštěvníkům zpřístupnit službu zpřístupnění děl nedostupných na trhu, musí splnit několik podmínek:

 • Ukončené etapy
  • 2020/04-08: V první etapě byly zapojeny knihovny, respektive uživatelé knihoven vysokých škol, ústavů AV ČR, krajských knihoven a vybraných specializovaných knihoven, které dosud využívají služby na základě dřívějšího zpřístupnění pro vysoké školy v době nouzového stavu v souvislosti s COVID 19 a pro identifikaci uživatelů využívají systém eduID.cz.
  • 2020/11-2021/01: V druhé etapě byly zapojeny knihovny využívající zpřístupnění pro vysoké školy z doby nouzového stavu v souvislosti s COVID-19 a současně nemají k dispozici systém eduID.cz. Systém propojených identit nahradil systém ID NDK u knihoven, které projevily zájem.
 • Aktivní etapy
  • Průběžně jsou zapojovány dle zaslaných žádostí další knihovny, které využívají pro identifikaci svých uživatelů systém eduID.cz, ať už napřímo (samostatně), nebo prostřednictvím další instituce (např. knihovny.cz).
  • Průběžně jsou zapojovány dle zaslaných žádostí další knihovny; pokud nemají k dispozici pro identifikaci svých uživatelů systém eduID.cz, Jsou připojeny pomocí systému ID NDK.
  • Průběžně se řeší doplňovaní terminálových přístupů pro již zapojené knihovny.