Jak zapojit knihovnu do online služby NDK-DNNT?

Rozhodnutí o způsobu identifikace uživatelů

Knihovna zajímající se o zapojení zvolí požadovanou službu:

 • Online přístup pro své registrované čtenáře (tj. ze zařízení registrovaného čtenáře odkudkoli z území ČR). V tom případě knihovna správně, úplně a dle návodu v komentářích za účasti svého technika vyplní podle toho, zda je, nebo není členkou eduID.cz, případně jaké kategorie (zda je účastna samostatně, hostovaně nebo via knihovny.cz), jeden z formulářů:
 • Odešle vyplněný formulář na adresu dnnt-registrace@nkp.cz
 • Při zapojování může volitelně přidat i variantu s terminálovým přístupem. Přístup z terminálů v knihovně (tj. na místě samém) je:
  • Terminálový přístup prostřednictvím statické veřejné IP adresy (IP adresu smí využívat jenom terminály vyznačující se ochranou EIZ)
  • Přístup z terminálů v knihovně (tj. na místě samém) ve variantě Ověřování s použitím klienta, bude k dispozici později, v průběhu letních měsíců (připravenost bude oznámena zde). Po oznámení připravenosti Národní knihovny k poskytování této varianty služby knihovna správně a úplně vyplní formulář a odešle ho na stejnou adresu dnnt-registrace@nkp.cz. Podmínkou pro zapojení je rovněž odeslání formuláře pro online přístup, pokud jej knihovna již nevyužívá.

Procesní postup zapojení knihoven s identitami eduID.cz nebo zapojených v Knihovny.cz

 • Národní knihovna ČR vyhodnotí údaje uvedené v zaslaném formuláři, případně si vyžádá doplnění a formulář akceptuje.
 • Národní knihovna ČR následně pošle knihovně připravenou smlouvu podepsanou za Národní knihovnu.
 • Knihovna podepíše smlouvu a její přílohu a odešle smlouvu včetně všech příloh zpět Národní knihovně.
 • Proběhne předání technických informací nutných ke spuštění služby a otestování ze strany zapojené knihovny.
 • Pokud v průběhu provozu dojde ke změně takto poskytnutých údajů, knihovna bez zbytečného odkladu oznámí změnu Národní knihovně ČR prostřednictvím osoby označené jako Administrativní kontakt na adresu dnnt-registrace@nkp.cz.
 • Knihovna oznámí uživateli možnost využívání služby NDK-DNNT.

Procesní postup zapojení knihoven s Identitami NDK

 • Národní knihovna ČR vyhodnotí údaje uvedené v zaslaném formuláři, případně si vyžádá doplnění a formulář akceptuje.
 • Národní knihovna ČR následně pošle knihovně připravenou smlouvu podepsanou za Národní knihovnu.
 • Knihovna podepíše smlouvu a její přílohu a odešle smlouvu včetně všech příloh zpět Národní knihovně.
 • Proběhne předání technických informací nutných k spuštění služby a otestování ze strany zapojené knihovny.
 • Pokud v průběhu provozu dojde ke změně takto poskytnutých údajů, knihovna bez zbytečného odkladu oznámí změnu Národní knihovně ČR prostřednictvím osoby označené jako Administrativní kontakt na adresu dnnt-registrace@nkp.cz.
 • NK dodá knihovně informační balíček pro následující kroky.
 • Knihovna informuje své uživatele o možnosti využívat službu NDK-DNNT. V této souvislosti jim sdělí podmínky služby a získá od nich souhlas k zapojení do služby včetně souhlasu s nakládáním s osobními údaji (e-mail).
 • Knihovna souhlasy uživatelů archivuje (připojí je k registraci uživatele; uchovává je po dobu kalendářního roku následujícího po ukončení registrace čtenáře).
 • V případě nově registrovaných uživatelů je možné získat souhlas při registraci, například zahrnutím určitých formulací do knihovního řádu.
 • Knihovna oznámí uživateli možnost využívání služby NDK-DNNT.
 • Knihovna při každé změně (denně) aktualizuje identity uživatelů oprávněných užívat službu NDK-DNNT