Obsah

Národní digitální knihovna ve svém segmentu Díla nedostupná na trhu nabízí plné texty dokumentů (knihy, časopisů, novin atd.) vydaných na území České republiky, a to knižních vydání až do roku 2007 (periodika – vydaná alespoň před 10 lety, aktuálně tedy vydání do roku 2011). Jedná se o dokumenty, které jsou chráněny autorským právem (tj. neuplynulo 70 let od smrti autora) a které nejsou dostupné na trhu, a to včetně dalších vydání, případně i upravených nebo elektronických. Kromě toho jsou z rozhraní NDK přístupné plné texty dokumentů, které jsou z hlediska autorského práva tzv. volné (autorskoprávně již nechráněné). Služba NDK-DNNT je poskytována na základě licenční smlouvy Národní knihovny ČR s kolektivními správci DILIA a OOA-S.

Služby

Možnost čtení plného textu dokumentu pro individuální uživatele prostřednictvím vzdáleného přístupu: U knižních publikací je omezena na vydání do roku 2000. Je zakázáno zhotovení digitální i tiskové kopie. Porušení tohoto zákazu je důvodem k pozastavení poskytování služby až do odvolání a případně i k sankcím za spáchání autorskoprávního deliktu porušením autorského zákona. Podmínkou služby je registrace uživatele v knihovně, která má uzavřenou smlouvu o poskytování služeb NDK – DNNT s Národní knihovnou ČR.

Možnost čtení plného textu dokumentu na terminálu v prostorách knihovny: Knihovna musí zabránit zhotovení digitální i tiskové kopie. Porušení tohoto zákazu je důvodem k přerušení služby a případně sankcím za porušení autorského zákona. Podmínkou služby je uzavření smlouvy o poskytování služeb NDK-DNNT s Národní knihovnou ČR.

Obě služby jsou uživateli i knihovně poskytovány bezplatně.

Podmínkou pro poskytování obou služeb je deklarování podmínek provozu a uzavření smlouvy o poskytování každé ze služeb s Národní knihovnou ČR.