Jaké jsou podmínky služby?

Službu zpřístupnění děl nedostupných na trhu Národní knihovna ČR poskytne prostřednictvím knihoven, které poskytují veřejné knihovnické a informační služby, tj. jsou evidovány podle knihovního zákona č. 257/2001 Sb. Knihovna, která bude mít zájem svým uživatelům a návštěvníkům umožnit přístup ke službě zpřístupnění děl nedostupných na trhu, bude muset splnit několik podmínek:

 • Projevit o službu zájem, správně a úplně vyplnit vstupní formulář.
 • Uzavřít smlouvu s Národní knihovnou ČR o zpřístupnění služby.
 • Služby Národní digitální knihovna – DNNT může využívat pouze knihovna evidovaná podle knihovního zákona č. 257/2001 Sb.
 • Služba NDK-DNNT může být poskytována jednotlivcům.
 • Národní knihovna ČR může při neorganickém využití služby přístup k ní zablokovat, nebo trvale vyřadit.
 • Obecné principy smlouvy uzavřené mezi Národní knihovnou ČR a knihovnou, která zamýšlí zajistit svým uživatelům přístup ke službě zobrazení DNNT na terminálu knihovny:
  • Vyhradit pro služby zvláštní počítač, který bude určen pro zpřístupnění služby. Je možné využít existující terminály pro EIZ se zvýšenou ochranou proti kopírování poskytovaného obsahu.
 • Obecné principy smlouvy o zpřístupnění služby individuálním registrovaným uživatelům prostřednictvím vzdáleného přístupu (tj. z místa mimo knihovnu)::
  • Knihovna řádně vede evidenci svých ověřených uživatelů (registraci čtenářů) a zajišťuje její průběžnou aktualizaci.
   • Možnosti:
   • Instituce je zapojena v České akademické federaci identit eduID.cz
   • Instituce plánuje zapojit se do federace eduID.cz prostřednictvím např. jejich hostované infrastruktury
   • Instituce je zapojena do eduID.cz prostřednictvím identitních služeb knihovny.cz
   • Knihovna při registraci využije zdarma identitních služeb Národní knihovny ČR prostřednictvím ID NDK.
  • Knihovna zajistí informovanost uživatelů o podmínkách poskytování služby NDK-DNNT, zejména o poskytnutí osobních údajů uživatelů a nakládání s nimi pro možnost přístupu k tomuto specifickému EIZ.
  • Knihovna poskytne součinnost v případě podloženého podezření na porušení pravidel ze strany uživatele, tj. poskytne příslušnému kolektivnímu správci nebo Policii ČR na jejich předchozí písemnou výzvu relevantní osobní údaje o uživateli.