Návrh na zařazení do Seznamu děl nedostupných na trhu

Národní knihovna ČR ve spolupráci s dalšími knihovnami může podávat návrhy na rozšíření seznamu. Tyto seznamy procházejí kontrolou oproti nově vydané produkci a posléze jsou na půl roku vystaveny k vyjádření nositelům práv, kteří mají možnost žádat o vyřazení z návrhu. Návrhy na zařazení do SDNNT o jejichž vyřazení nositel práv nepožádal, jsou po uplynutí půlroční lhůty zařazeny do SDNNT.

Jak navrhovat díla na zařazení do Seznamu děl nedostupných na trhu?

Návrhy do Seznamu může podávat autor nebo jiný nositel práv (nakladatel, dědic apod.), dále kolektivní správce a knihovna. K tomu je možné využít novou webovou aplikaci Národní knihovny ČR.